Wat is een RI&E

De Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) zet de veiligheidsrisico’s in uw organisatie op een rijtje. U kunt daarmee op een overzichtelijke manier maatregelen nemen voor een veiligere en betere werksituatie.

 

Waarom een RI&E

Sinds 1998 is in de Arbowet vastgelegd dat iedere ondernemer met personeel in het bezit moet zijn van een risico inventarisatie & evaluatie. De Arbeidsinspectie controleert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de Arbowet houden en hanteert daarbij een lik-op-stuk beleid, waardoor u een hoge boete kunt krijgen bij het ontbreken van een RI&E.

 

Update RI&E

De RI&E is en blijft een momentopname van de veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf en moet dus bij wijzigingen in de organisatie worden aangepast.

 

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Het opstellen en/of actualseren van een volledige RI&E met Plan van Aanpak vereist specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wij beschikken in ruime mate over deze ervaring en deskundigheid en nemen u dit werk graag uit handen.

Wat is VCA

VCA staat voor Veiligheids-, gezondheids- en milieu- Checklist Aannemers. Het veiligheidsmanagementsysteem, dat gebaseerd is op deze checklist, heeft tot doel om ongevallen en onveilige situaties te voorkomen en vindt zijn oorsprong in de petrochemische industrie. Daar vonden veel ongevallen plaats met ingehuurde aannemers, die niet aan de hoge veiligheidseisen konden voldoen.

Voor het kunnen certificeren van een bedrijf volgens VCA is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 

Drie niveaus

Er bestaan 3 niveaus waartegen een bedrijf gecertificeerd kan worden:

  • VCA* is in principe bedoeld voor kleinere bedrijven met minder dan 35 werknemers (incl. inleenkrachten), die niet als hoofdaannemer optreden;
  • VCA** is bedoeld voor bedrijven met 35 werknemers of meer (incl. inleenkrachten) en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Verder kan een opdrachtgever certificering volgens niveau VCA** eisen;
  • VCA-Petrochemie is, zoals de naam al zegt, bedoeld voor bedrijven die opdrachten uitvoeren in de petrochemie.

 

Waarom VCA

In het kader van de ketenaansprakelijkheid vinden opdrachtgevers ht steeds belangrijker dat bedrijven, die werkzaamheden voor hen uitvoeren, in het bezit zijn van het VCA certificaat.

 

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Wij hebben in de afgelopen jaren een groot aantal organisaties succesvol begeleid naar VCA certificering. Wij ondersteunen en begeleiden u bij de opzet van een veiligheidsmanagementsysteem optimaal, om te komen tot een systeem dat past bij uw organisatie en dat voldoet aan de eisen van VCA.

Uw operationele medewerkers worden getraind middels de cursus Baisveiligheid VCA (B-VCA); uw operationeel leidinggevenden, zoals projectleider, uitvoerder en werkvoorbereider met de cursus VCA voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA).

Ook voor wat betreft de certificeringsinstantie helpen wij u om te komen tot de beste keuze. Dit kan u honderden euro’s per jaar besparen.

 

Integratie met andere normen

Onze procesgerichte aanpak heeft het voordeel dat een kwaliteitsmanagementsysteem eenvoudig te integreren is met andere normen (bijv. ISO 9001, ISO 14001, BRL) tot één integraal managementsysteem. Dus geen dubbel werk en geen dubbele kosten.

VCU

 

Wat is VCU

VCU-certificatie is vooral bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven, welke werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving, zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote projectlokaties. VCU is daarom in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:

• opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen;
• bedrijven met een VCA-certificaat.

VCU is bedoeld voor organisaties, die medewerkers uitzenden waarbij sprake is van overdracht van hiërarchisch gezag. Dus het hiërarchisch gezag wordt uitgeoefend door de inlener. Voor organisaties, die medewerkers leveren zonder overdracht van gezag, dus waarbij het hiërarchisch gezag bij de uitlenende organisatie blijft, is VCU niet bedoeld. Dan is VCA het aangewezen certificatiesysteem.

 

Waarom VCU

In het kader van de ketenaansprakelijkheid vinden opdrachtgevers het steeds belangrijker dat bedrijven, die werkzaamheden voor hen uitvoeren, in het bezit zijn van het VCU certificaat.

VGM Projectplan

Binnenkort

Meer informatie en tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, waarin wij u meer kunnen vertellen over onze tarieven en onze succesvolle aanpak!