Wat is de MVO-Prestatieladder

De MVO-Prestatieladder is een certificatienorm voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) op basis van ISO 26000, en bestaat uit 5 niveaus. Op basis van de MVO prestatieladder kan op ieder niveau een certificaat worden afgegeven, al naar gelang het resultaat van de certificatie audit. Voor de opstap Niveaus 1 en 2 is dit een eenjarig certificaat met als doel om door te ontwikkelen en het MVO certificaat Niveau 3 te behalen, dat 3 jaar geldig is. Niveau 3 is het algemeen haalbare voor de bedrijfstak. Daarna kan de organisatie de duurzame ontwikkeling in praktijk voortzetten naar een plaats hoger op de MVO prestatieladder.

Waarom MVO

 • MVO loont. Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen.
 • MVO levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
 • MVO zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijkere werkgever is en MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij werken.
 • MVO is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. Het is dus verstandig om MVO-activiteiten te communiceren.
 • Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn passen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen. Want bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever.
 • MVO kan een korte termijn noodzaak worden, wanneer de maatschappij niet langer accepteert dat een bedrijf zijn activiteiten uit blijft voeren. Zij kunnen dan niet langer rekenen op een license to operate. Dit is onder andere te merken aan consumentenboycots, acties van maatschappelijke organisaties of personeelstekorten. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn minder kwetsbaar voor acties en boycots.

 

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Vanuit onze ervaring kunnen wij u optrimaal ondersteunen en begeleiden bij de opzet van een MVO managementsysteem, om te komen tot een systeem dat past bij uw organisatie en dat voldoet aan de eisen van de MVO-Prestatieladder.

Ook voor wat betreft de certificeringsinstantie helpen wij u om te komen tot de beste keuze. Dit kan u honderden euro’s per jaar besparen.

Integratie met andere normen

Onze procesgerichte aanpak heeft het voordeel dat een MVO managementsysteem eenvoudig te integreren is met andere normen (bijv. ISO 9001, ISO 14001, VCA, BRL) tot één integraal managementsysteem. Dus geen dubbel werk en geen dubbele kosten.

Wat is de MVO-Wijzer

De MVO-Wijzer is een MVO instrument dat is ontwikkeld op basis van ISO 26000. Het is een eenvoudig en pragmatisch hulpmiddel, waarvoor geen ingewikkelde of kostenverhogende systemen nodig zijn en dat kan worden opgenomen in een bestaand kwaliteitsmanagementsysteem. De MVO-Wijzer:

 • Geeft aan dat uw organisatie MVO onderwerpen intern goed op orde heeft;
 • Geeft aan of uw organisatie MVO principes (people, profit, planet) centraal stelt;
 • Geeft inzicht in de MVO beleving van medewerkers en leidinggevenden;
 • Maakt uw MVO activiteiten aantoonbaar door de MVO-verklaring en het MVO-certificaat.

 

Fase 1: De MVO-Verklaring

Na een digitale meting door eigen medewerkers en leidinggevenden, de zogenaamde MVO-Zelfevaluatie, krijgt uw organisatie een betrouwbaar beeld van de stand van zaken op het gebied van MVO door middel van een duidelijke rapportage. Deze MVO-Zelfevaluatie wordt bij een positieve beoordeling afgesloten met een MVO-Verklaring, afgegeven door Ritzky Organisatieadvies:

Fase 2: Het MVO-Certificaat

Als vervolgstap kunt u uw MVO activiteiten laten toetsen door een certificerende instelling. Aan deze MVO certificering is het MVO-Certificaat gekoppeld.

Waarom MVO

 • MVO loont. Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen.
 • MVO levert kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
 • MVO zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijkere werkgever is en MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij werken.
 • MVO is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. Het is dus verstandig om MVO-activiteiten te communiceren.
 • Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn passen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen. Want bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever.
 • MVO kan een korte termijn noodzaak worden, wanneer de maatschappij niet langer accepteert dat een bedrijf zijn activiteiten uit blijft voeren. Zij kunnen dan niet langer rekenen op een license to operate. Dit is onder andere te merken aan consumentenboycots, acties van maatschappelijke organisaties of personeelstekorten. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn minder kwetsbaar voor acties en boycots.

 

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Als Partner van de MVO-Wijzer kunnen wij u als geen ander begeleiden bij de zelfevaluatie. Wij zorgen voor een beknopte, duidelijke rapportage, en geven u bij een positieve beoordeling een MVO-Verklaring (fase 1). Ook kunnen wij u begeleiden bij de aanpak van uw verbeterplan, als dat nodig mocht zijn.

Bij certificering (fase 2) helpen wij u om te komen tot de beste keuze voor wat betreft de certificeringsinstantie. Dit kan u honderden euro’s per jaar besparen.

Integratie met andere normen

MVO-certificering (fase 2) kan in combinatie met audits van andere managementsystemen plaatsvinden (Bijv. VCA, ISO 9001, ISO 14001). Dus geen dubbel werk en geen dubbele kosten.

Wat is de CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is om:

1. Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen;

2. Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.

3. Deze maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;

4. De verworven kennis transparant te delen;

5. Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

 

Waarom de CO2 Prestatieladder

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een – fictieve – korting op de inschrijfprijs.

 

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Vanuit onze ervaring kunnen wij u optimaal ondersteunen en begeleiden bij de opzet van een CO2 managementsysteem, om te komen tot het CO2-Bewustcertificaat .
Ook voor wat betreft de certificeringsinstantie helpen wij u om te komen tot de beste keuze. Dit kan u honderden euro’s per jaar besparen.

Integratie met andere normen

Onze procesgerichte aanpak heeft het voordeel dat een CO2 managementsysteem eenvoudig te integreren is met andere normen (bijv. ISO 9001, ISO 14001, VCA, BRL) tot één integraal managementsysteem. Dus geen dubbel werk en geen dubbele kosten.

Meer informatie en tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, waarin wij u meer kunnen vertellen over onze tarieven en onze succesvolle aanpak!