Over ons

Ritzky Organisatieadvies is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij het opzetten, implementeren, verbeteren en onderhouden van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Referenties

Ritzky Organisatieadvies werkt voor verschillende bedrijven en organisaties. Voor referenties klik hier.

Wij ondersteunen en begeleiden u bij de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem optimaal, om te komen tot een systeem dat past bij uw organisatie en dat voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015. lees meer
HKZ is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen opstelt voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. lees meer
Het INK-Managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals wat succesvol ondernemen is, zeker ook vanuit mondiaal perspectief. De filosofie van het INK-managementmodel is gebaseerd op vijf fundamentele kenmerken: Inspirerend leiderschap, Resultaatgerichtheid, Samenwerking, Bouwen op vertrouwen en Continu verbeteren. lees meer
De MVO-Prestatieladder is een certificatienorm voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) op basis van ISO 26000, en bestaat uit 5 niveaus. Op basis van de MVO prestatieladder kan op ieder niveau een certificaat worden afgegeven, al naar gelang het resultaat van de certificatie audit. lees meer