Wat is ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal georiënteerde norm, die aangeeft waaraan een goed milieumanagement-systeem zou moeten voldoen. Een milieumanagementsysteem kan worden gecertificeerd volgens deze norm.

Waarom een milieumanagementsysteem

  • Beheersing en vermindering van milieueffecten en -risico’s;
  • Kostenbesparing (energie, water, grondstoffen, milieuboetes);
  • Onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie;
  • Verbeterde relatie met externe partijen (omwonenden, overheid);
  • Vereenvoudigde aanvraag milieuvergunningen.

Waarom ISO 14001

Een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en andere milieu-aspecten volgens de methodologie van een milieu management systeem biedt u grote voordelen:
  • Inzicht in de milieuprestaties van uw onderneming;
  • Doelstellingen en behaalde resultaten worden concreet en inzichtelijk;
  • Deze informatie kan u helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen;
  • Relevant voor stakeholders (klanten, overheid, omwonenden, banken, verzekeraars, etc.);
  • Motivatie van individuele milieuprestaties van uw medewerkers/afdelingen.

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Wij hebben veel ervaring in het opzetten van milieumanagementsystemen voor opdrachtgevers en hebben in de afgelopen jaren een groot aantal bedrijven succesvol begeleid naar ISO 14001 certificering.

Integratie met andere normeringen

Onze aanpak heeft ondermeer als voordeel dat door de procesgerichte opzet van uw milieumanagementsysteem andere normeringen (zoals ISO 9001, VCA, VCU, BRL, etc.) op een relatief eenvoudige manier te integreren zijn. Zo ontstaat een integraal managementsysteem waarin alle normeringen die binnen uw bedrijf van toepassing zijn, kunnen worden verwerkt. Geen dubbel werk en geen dubbele kosten dus!

Meer informatie en tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, waarin wij u meer kunnen vertellen over onze tarieven en onze succesvolle aanpak!