ISO 27001

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het biedt een raamwerk voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Het ISMS is bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie binnen een organisatie te waarborgen. Het omvat het identificeren van risico’s, het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen en het regelmatig evalueren en bijwerken van het systeem. ISO 27001-certificering toont aan dat een organisatie voldoet aan internationaal erkende normen voor informatiebeveiliging.

NEN 7510

NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Het is gebaseerd op de internationale ISO 27001-standaard, maar specifiek aangepast aan de behoeften en uitdagingen van de zorgsector in Nederland. NEN 7510 richt zich op het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gezondheidsinformatie. Het omvat richtlijnen en best practices voor het beheren van informatiebeveiliging, het identificeren van risico’s, het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen en het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. NEN 7510-certificering toont aan dat een zorgorganisatie voldoet aan de specifieke normen voor informatiebeveiliging in de Nederlandse zorgsector.

Security NIS2

Security NIS2 verwijst naar de Europese richtlijn Network and Information Security Directive 2 (NIS2). Deze richtlijn is bedoeld om de cybersecurity en veerkracht van netwerk- en informatiesystemen binnen de Europese Unie te versterken. NIS2 legt verplichtingen op aan aanbieders van essentiële diensten en digitale dienstverleners om passende beveiligingsmaatregelen te implementeren en incidenten te melden aan de nationale autoriteiten. Het doel is om de bescherming van kritieke infrastructuur en digitale diensten te verbeteren en de samenwerking tussen EU-lidstaten op het gebied van cybersecurity te bevorderen. Security NIS2 is gericht op het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van netwerk- en informatiesystemen in de Europese Unie.

Meer informatie en tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, waarin wij u meer kunnen vertellen over onze tarieven en onze succesvolle aanpak!